(தமிழ்) Mi TV 4X 65 inch

Reviews#MiTV4X65 #4KforEveryone #MiTV4X

இந்த வீடியோவில் Mi TV 4X 65″ -இல் Xiaomi புதிதாக என்ன கொண்டு வந்துருகிறார்கள் என்பதை காணலாம் .

The Mi TV 4X 65” is the newest and biggest Mi TV that Xiaomi has ever sold in India and in this video I am going to spend some time with it and tell you what I think about this new TV!

The Mi TV 65” comes with a 4K HDR 10 compatible 10 bit IPS LCD display from LG.

When it comes to the sound system on board the Mi TV 65”, we have 4 drivers with a total sound output of 20 Watts.

On the software side of things we have Android TV as well as XIaomi’s custom Patchwall interface.

We also have support for Netflix and Amazon Prime Video right out of the box!

If you liked our “(தமிழ்) Mi TV 4X 65 inch – 4K HDR Android TV Review!” video do give it a Thumbs Up & Share! Comments are welcome too 🙂

Follow us on…
My Other Channels…
C4ETech: http://www.YouTube.com/C4ETech
Full Tech Journey: http://bit.ly/FTJbyC4ETech
Full Tech Journey Tamil: http://bit.ly/ftjtamil

Follow me on..
Twitter: @C4ETechTamil (https://twitter.com/C4ETechTamil)
Facebook: http://www.facebook.com/C4ETechTamil
Instagram: http://instagram.com/C4ETech
English Channel: http://youtube.com/C4ETech

BGM
Inspiring Bouncy Trap Beat “BACKWOOD” | Inspiring Bouncy Trap Beat Instrumental (FREE)
https://www.youtube.com/watch?v=6Is61BM7Lnw
http://www.youtube.com/user/CHUKImusic
Instrumental produced by Chuki.

This video was originally posted on C4ETech Tamil

Brian Jones

Author and owner of WantedDroid.com - scouring the internet for all the news related to Android. Contact me here: https://wanteddroid.com/contact/

Leave a Reply