Geldzorgen bij werknemers, hoe herkent u het en hoe gaat

News

Hoge energiekosten en inflatie, niet alleen bedrijven, maar ook steeds meer werknemers maken zich zorgen over hun financiële situatie. Een financieel fitte werknemer is productiever en gelukkig. Maar hoe herkent u een werknemer met geldzorgen? En hoe help je een werknemer? De Werkgeverslijn land- en tuinbouw helpt met geldzorgen herkennen, bespreken en verwijzen naar de juiste instanties.

Het belang van financieel gezonde werknemers

Veel agrarisch ondernemers hebben te maken met werknemers met geldzorgen. 80 procent van de bedrijven in Nederland heeft dit jaar werknemers met geldzorgen. Gemiddeld zoeken mensen pas na vijf jaar hulp, als de schuld al is opgelopen tot 40.000 euro. Hulp bieden is niet alleen fijn, maar ook belangrijk voor uw bedrijf. Als werkgever kost een werknemer met geldzorgen gemiddeld 13.000 euro per jaar door ziekteverzuim, lagere productiviteit en het verwerken van het loonbeslag. En bovenal: oog en zorg voor werknemers is onderdeel van goed werkgeverschap.

Herkennen van werknemers met geldzorgen

Een grote vollegrondsteler ziet steeds meer signalen van werknemers die het financieel moeilijk hebben. ‘Soms zit het in de kleine signalen. Als iemand tegen je zegt dat het allemaal steeds duurder wordt bijvoorbeeld’, zegt de bedrijfskundige van de onderneming. ‘Voor ons is de hr-afdeling vaak een veilige plek waar werknemers hierover praten. Soms is het alleen aanhoren, andere keren denk je mee.’

Er zijn ook veel werknemers die hun geldzorgen niet zo snel delen. Toch zijn er wel signalen die u kunt herkennen:
• plotseling minder goed werk leveren;
• vaker ziek zijn;
• om meer uren werk vragen;
• een voorschot op het salaris vragen.
Op deze site van de overheid staan alle signalen die u kunt herkennen bij werknemers.

Het gesprek aangaan

Praten over geldzorgen is moeilijk en voelt misschien ook niet altijd als een taak van de werkgever. Toch is het belangrijk dat u het gesprek aangaat om stress, ziekteverzuim en concentratieverlies te voorkomen. Als werkgever kunt u dit periodiek doen door het onderdeel te maken van het functioneringsgesprek. Vaak werkt het normaliseren van geldzorgen al als ijsbreker bij de start van een gesprek: ‘Ik spreek vaak met werknemers over hun financiële situatie. Hoe gaat het financieel met jou?’

‘Echte financiële hulp hebben wij nog niet hoeven bieden’, zegt de bedrijfskundige van de vollegrondsteler. ‘Wel bieden we werknemers die het nu wat moeilijker beginnen te krijgen aan om meer uren te werken of we kijken kritisch naar hun uitgavenpatroon. Een loonsverhoging is misschien de makkelijkste oplossing, maar we kunnen niet alle verantwoordelijkheid op de werkgever afschuiven.’

Doorverwijzen

U kunt tijdens een gesprek samen op zoek gaan naar passende organisaties die hulp bieden. De Nederlandse Schuldhulproute kan lokale hulp bieden. Wanneer u iemand hebt doorverwezen, is het belangrijk om op een later moment nog eens terug te komen op het gesprek. Vraag of de doorverwijzing heeft geholpen en of de werknemer tevreden is over de manier waarop u hem hebt geholpen.

De adviseurs van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw staan klaar wanneer u hulp nodig hebt of wilt overleggen hoe u geldzorgen bij uw werknemers bespreekbaar maakt.

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Werkgeverslijn land- en tuinbouw

This article originally appeared on https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/12/19/geldzorgen-bij-werknemers-hoe-herkent-u-het-en-hoe-gaat-u-ermee-om

Brian Jones

Author and owner of WantedDroid.com - scouring the internet for all the news related to Android. Contact me here: https://wanteddroid.com/contact/

Leave a Reply